Scroll to top
en hr

Ljetnikovac Bunić – Kaboga

Dobrodošli u Ljetnikovac Bunić ― Kaboga

Ljetnikovac Bunić-Kaboga reprezentativni je spomenik dubrovačke gotičko-renesansne arhitekture 15. i 16. stoljeća koji svojim tipološkim obilježjima zauzima istaknuto mjesto u dubrovačkoj ladanjskoj izgradnji. Pripada skupini ljetnikovaca izgrađenih ‘na vodi’ koji su na specifičan način oblikovali i krajolik. Ljetnikovac se nalazi na južnoj obali ušća Rijeke dubrovačke – rijeke Omble, u predjelu zvanom Batahovina. Vlasteoski rod Bunića, Bona, imao je na Batahovini posjed već u 14. stoljeću, a današnji je ljetnikovac građen u vrijeme Miha Junijeva Bunića. Prema stilskim obilježjima arhitekture i oblikovanju klesanih dijelova, te prema nalazima istraživanja, njegova se gradnja datira između 1520. i 1540. godine. Nakon potresa 1667. godine ljetnikovac se našao u posjedu vlasteoskog roda Kaboga (Caboga). Počevši od Marina-Marojice Bernardova Kaboga, ljetnikovac su posjedovali članovi iste obitelji, pa su među njima i naručitelji radova izvedenih u 18. i 19. stoljeću. U drugoj polovici 19. stoljeća Bunić-Kabogin i susjedni Stayev ljetnikovac postaju posjed istog vlasnika. Njihovi vrtovi se povezuju šetnicama i na razini prizemlja i na razini kata. U 20. stoljeću ljetnikovac je promijenio više vlasnika i korisnika.

Nakon obnove Ljetnikovac Bunić Kaboga zasjao je punim sjajem i postaje mjesto susreta zaljubljenika u bogatu dubrovačku baštinu. Danas prostorom ljetnikovca Bunić-Kaboga upravlja Dubrovačka baština d.o.o. i ovo vrijedno zdanje nudi u komercijalnu namjenu čime se i ova povijesna građa približila onima kojima je i potrebno – ljudima. U svom sastavu ljetnikovac ima i kapelicu u kojoj se mogu održavati crkveni obredi. Uz organizaciju koncerata ozbiljne i zabavne glazbe, izložbi, radionica, vjenčanja, krštenja, inih obljetnica, predavanja, te ostalih manifestacija dovele su ovaj predivan dvorac do ponovnog življenja.

Pratite nas

Kontakt

Adresa

Batahovina bb,
20236 Sustjepan,
Dubrovnik

Telefon

+385 20 446 184

E - mail

info@dubrovackabastina.com

Odgovorna osoba

Katarina Milat Kralj